ПРАВИЛА КЛУБУ

I.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УЧАСТІ В КЛУБІ BETTERSTYLE

1.    УЧАСТЬ У КЛУБІ

1.1. Зарахування до Клубу безкоштовне. Після заповнення реєстраційного формуляра на сайті www.betterstyle.ua настає 12-місячний активний період, що може бути продовженим.

1.2. Перший період Учасника Клубу становить 12 місяців і починає свій відлік від місяця реєстрації.

1.3. Участь у Клубі підлягає автоматичному продовженню на наступні 12 місяців, кожного разу відлік починається від дати закінчення попереднього періоду членства, за умови складання Учасником Клубу нового (наступного) замовлення перед закінченням даного членського періоду. Автоматичне подовження може наступати багаторазово на умовах згаданих в цьому пункті.

1.4. Чоловік /дружина Учасника Клубу може бути зареєстрована за окремим реєстраційним номером тільки в структурі його чоловіка/дружини на першому рівні.

1.5. Учасники Клубу поділяються на: Сталих Клієнтів та Незалежних Представників.

 • Сталим Клієнтом може стати будь-яка фізична особа (старше 18 років) або юридична особа та організаційний підрозділ без юридичної особи, яка купує продукцію Betterstyle для власних потреб. Сталий Клієнт має право придбати продукцію Betterstyle за оптовою ціною і право на знижку при покупці продукції Betterstyle.
 • Незалежним представником може стати будь-яка фізична або юридична особа та організаційний підрозділ без юридичної особи, що займається господарською діяльністю на власний розсуд та на власний ризик. Незалежний представник несе повну відповідальність та економічні ризики, пов'язані з його господарською діяльністю.

1.6. Учасники Клубу зобов’язані до суворого дотримання усіх положень Правил Клубу та чинного законодавства.

1.7. Учасники Клубу не є працівниками та агентами фірми Betterstyle чи будь-якого її підрозділу. В зв’язку з цим, не мають права репрезентувати Betterstyle у будь-якій формі, ані передавати якісь зобов’язання від імені та на рахунок фірми Betterstyle.

1.8. Учасники Клубу не є представниками Клубу Betterstyle, а також не мають права складати заяви від імені фірми Betterstyle. Діяльність Членів Клубу підпорядкована цим Правилам, Умовам Учасників Клубу, Етичному Кодексу, іншим умовам, на які Член Клубу виразив згоду та правовим положенням.

1.9. Учаснику Клубу не можна використовувати у своїй діяльності назви Betterstyle, а також її логотип, будь-яких назв, товарних знаків, знаків послуг та інших прав щодо інтелектуальної власності, котра є власністю фірми Betterstyle або якогось відділу, без попередньої письмової згоди Betterstyle чи відповідного підрозділу.

1.10. Учасника Клубу не можуть запозичувати прав, що виникають зі співпраці з Betterstyle без попередньої письмової згоди. Учасник Клубу в будь-який час може розірвати співпрацю з фірмою склавши письмове звернення виславши e-mail на адресу: kontakt@betterstyle.ua.

1.11. Реєстрація в Клубі можлива для неповнолітніх, за умови, що вони мають 16 років та вже отримали паспорт, якщо один з батьків або законний опікун виразить письмову згоду на їх участь у Клубі.

 • Неповнолітня особа зобов’язана долучити до реєстраційної форми ще й письмову згоду на реєстрацію в Клубі та на публікацію особових даних зі сторони осіб, що будуть її законними представниками.
 • Дозволи, що виникають від членства в Клубі будуть активовані винятково після підтвердження заяви неповнолітнього через законного представника чи офіційного опікуна, а також після запису цього рішення в інформаційній системі Betterstyle.
 • Неповнолітня особа має бути зареєстрованою в структурі одного з батьків, якщо він є Учасником Клубу.

1.12. Відмова від членства в Клубі:
Учасник Клубу може протягом щонайменше семи календарних днів відмовитись від реєстрації в Клубі без сплати будь-якого внеску та без пояснення причин. Строк реалізації цього права відраховується з дня реєстрації. Учасник Клубу повинен повідомити Betterstyle International Sp. z o.o. про відмову у письмовій формі. У цьому випадку Betterstyle International Sp. z o.o. повинна відкупити в Учасника Клубу придатну для продажу продукцію, інформаційні та навчальні матеріали, зразки продукції або презентаційні набори, придбані у Betterstyle International. Betterstyle International відшкодує Учаснику Клубу без вирахувань усі сплачені ним суми. Однак компанія Betterstyle International не зобов’язана викуповувати продукцію, інформаційні та навчальні матеріали, зразки продукції або презентаційні набори, якщо вони не перебувають у своєму первісному стані, тобто не є новими та не використаними.

2. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР

2.1. Кожен Член Клубу отримує разом з реєстрацією один індивідуальний реєстраційний номер, за яким працює в Клубі.

2.2. Одному Учаснику Клубу належить тільки один реєстраційний номер, дійсна лише перша активна реєстрація. Кожна наступна реєстрація зроблена протягом першої активної реєстрації буде видалена.

2.3. Всі привілеї, повноваження та переваги зі сторони Betterstyle призначаються на індивідуальний реєстраційний номер Учасника Клубу.

2.4. Реєстраційний номер Учасника Клубу та права власності пов’язані з ним підлягають успадкуванню на умовах, викладених у відповідних положеннях цивільного кодексу та згідно з положеннями Цивільно-процесуального кодексу.

2.5. Позбутися реєстраційного номера Учасника Клубу може наступити винятково за попередньої письмової згоди Betterstyle.

3. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ТА СКАСУВАННЯ ЧЛЕНСТВА В КЛУБІ

3.1. Членство в Клубі припиняється (закінчується) у разі:

 1. подання письмового повідомлення про вихід з членства Клубу - у день отримання повідомлення від Betterstyle.
 2. відсутність замовлень протягом 12-місячного членського періоду – з датою першого дня після скінчення вищезгаданого періоду.
 3. виключення Учасника з Клубу
 4. смерті Учасника Клубу – Сталого Клієнта/ Незалежного Представника

3.2. Припинення чи завершення членства не виключає і в жоден спосіб не обмежує відповідальності Члена Клубу перед Betterstyle.

3.3. Betterstyle належить право виключення учасника з Клубу з негайним впливом у випадку:

 1. порушення правил роботи або системи продажів (включаючи спонсорство) прийнятих в Правилах Клубу або в Етичному Кодексі Учасників Клубу.
 2. початку діяльності, що порушує інтереси, добре ім’я, позицію на ринку, імідж чи зображення/логотип Betterstyle чи Учасників Клубу.
 3. ведення справи для третіх осіб без їх відома чи від їх імені, (наприклад, розміщення замовлень, проведення заходів спрямованих на внесення змін, пов’язаних з передачею спонсорських груп).
 4. подачі неправдивих даних, в тому числі щодо юридичного статусу, даних адреси або інших даних, що стосуються Учасника Клубу.
 5. ненадання Betterstyle інформації пов’язаної зі зміною правного статусу Учасника Клубу (наприклад, закінчення чи призупинення господарської діяльності).

3.4. У випадку відставки, закінчення терміну дії чи виключення, Учасник Клубу з датою видалення даних з конта втрачає усі пов’язані з членством права та привілеї, а також премії і знижки накопичені на рахунку.

3.5. Betterstyle може відсторонити Учасника Клубу, зокрема у випадку виникнення сумнівів щодо належної роботи, або продаж товарів Betterstyle.

3.6. Призупинення членства призводить до автоматичного припинення права робити покупки, спонсорства та призупинення суміжних прав з діяльністю в Клубі. Призупинення триває до з’ясування ситуації, не більше ніж 6 місяців.

3.7. У разі виключення з Клубу або відставки Учасника Клубу від членства, повторне зарахування до Клубу може відбутися не раніше, ніж після закінчення терміну дії 6 місяців з дати закінчення, попереднього членства в Клубі. У цьому випадку повторний прийом до Клубу відбудеться після подання нової заявки на реєстрацію та затвердження її Betterstyle.

4.    СИСТЕМА ПРОДАЖІВ

4.1. Клуб має на меті сприяти прямим продажам, організованим Betterstyle, та сприяти співпраці з компанією.

4.2. Продукти Betterstyle продаються лише через мережі прямих продажів, минаючи традиційні роздрібні продажі (наприклад, магазини, базари, ярмарки), оптову торгівлю, Інтернет, включаючи Інтернет-аукціони, веб-сайти, соціальні мережі тощо.

4.3. Продаж товарів Betterstyle у будь-якій формі, що суперечить суті прямих продажів, буде вважатися грубим порушенням правил участі в Клубі.

4.4. Забороняється поширювати будь-яку інформацію про товари, які можуть ввести споживача в оману, а також робити заяви про їх терапевтичний ефект.

4.5. Оголошення та рекламні матеріали: Учасник Клубу може лише використовувати з публікацій, путівників, брошур, книг, листівок, веб-сайтів, опублікованих Betterstyle. Публікації не можуть бути змінені та не можуть використовуватися для інших цілей, крім тих, для яких вони призначені. Власні інформаційні матеріали або оголошення повинні щоразу затверджуватися Betterstyle.

4.6. Член Клубу має право надавати інформацію про особистий досвід роботи з продуктами, в тому числі в соціальних мережах, з чіткою вказівкою на те, що це його особиста думка чи погляд.

4.7. Будь-який прес-реліз, продукт або мережевий випуск у будь-якому носії (традиційному чи електронному) забороняється; може бути можливим тільки за попередньою письмовою згодою керівництва Betterstyle. Учасник Клубу несе повну відповідальність у разі недопустимої Правилами Клубу поведінки на ринку. Betterstyle не несе жодної відповідальності за подібні дії. Порушення цього положення буде розглядатися як порушення основних положень Правил Клубу.

5. ГРУПА СПОНСОРІВ

5.1. Група спонсорів складається з Учасників Клубу, представлених Клубові іншими Учасниками Клубу, які вже є активними.

5.2. Кожен Учасник Клубу має право спонсорувати та розвивати торгову мережу на умовах, визначених Маркетинговим планом Betterstyle. Спонсорство означає запрошення людей до співпраці зі структурою даного Незалежного торгового представника (Персональна група) на умовах, викладених у Міжнародному маркетинговому плані Betterstyle (іншими словами: набір нових людей до клубу Betterstyle).

5.3. Незалежний Представник, який створює та розвиває торгову мережу за допомогою спонсорування, зобов'язаний навчати нових людей, представляти товари Betterstyle відповідно до Положень та принципів, що використовуються в Betterstyle, мотивувати до розбудови торгової мережі.

5.4. Незалежні Представники не можуть робити або спонукати до будь-яких дій пов’язаних з передачею спонсорських груп, повністю чи частково.

5.5. Учасники Клубу не можуть використовувати торгову мережу для просування або продажу матеріалів, продуктів або процедур, у тому числі через веб-сайти, які не були офіційно схвалені Betterstyle International або суперечать політиці або процедурам.

5.6. Незалежні Представники повинні брати участь у вказаних навчальних зборах та конференціях, організованих Betterstyle, ділитися з іншими членами Клубу своїм досвідом, отриманим у співпраці з Betterstyle, та представляти їх на засіданнях членів Клубу.

6. ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ

6.1. Учасники клубу зобов'язані своєчасно врегулювати всі фінансові зобов'язання перед Betterstyle.

6.2. Учасник Клубу не вправі вживати будь-яких дій від імені Betterstyle та заради них, зокрема брати на себе фінансові зобов'язання або розпоряджатися майном.

6.3. Учасник Клубу має право отримувати знижки та бонуси за розвиток мережі продажів.

7. РЕКЛАМАЦІЇ

7.1. Рекламації та скарги слід завжди надсилати електронною поштою за адресою: reklamacie@betterstyle.ua згідно з правилами та зразком друку з правильно вказаним номером рахунку-фактури, розміщеним у Розділі Представника. При дотриманні вищеописаних умов Представник отримує номер рекламаційної справи.

7.2. До рекламації слід додавати заповнений формуляр, що містить:

 • номер рахунку-фактури, на якому знаходиться рекламований товар,
 • код рекламованого товару (продуктів),
 • чітке фото (фото) / відео бракованого товару,
 • декларацію про заміну товару або повернення відповідного еквівалента з випискою коригуючої накладної (включаючи зменшення кількості балів за даний товар).

7.3. Якщо рекламацію буде прийнято, компанія надішле новий продукт разом із наступним замовленням або його еквівалентом буде повернуто на рахунок-знижку Учасника Клубу.

7.4. Рекламації, не заповнені відповідно до Положення або що не відповідають вимогам та подані після встановленого терміну, не розглядаються.

7.5. Види рекламацій та терміни подання звітності:

7.5.1. Гарантія якості:

 • Клієнт має право повернути придбаний товар до Незалежного Представника чи за адресою, що вказана на сайті, протягом 14 днів з дати придбання за умови, що товар не пошкоджений, а у випадку чистячих засобів або косметики використано не більше третини його вмісту.
 • Незалежний Представник зобов’язаний повернути замовнику сплачену суму та відправити товар поштою як найдешевшу посилку за адресою, що вказана у Розділі Представника на сайті www.betterstyle.ua протягом 30 днів з моменту доставки товару Представнику разом із заповненою формою рекламації та копією рахунку-фактури, а також номером рекламаційної справи (Номер рекламаційної справи буде надіслано у підтвердженні отримання рекламації через e-mail).

7.5.2. Рекламації, що виникають через дефекти товару:

 • Рекламації, що виникають через дефекти товару, будуть розглянуті протягом 12 місяців з дати придбання у клубі Betterstyle.
 • Учасники Клубу повинні надіслати фото / відео бракованого товару разом із заповненою формою скарги.
 • Якщо скаргу буде прийнято, компанія надішле новий продукт разом із наступним замовленням або його еквівалент буде повернено на рахунок знижки для учасника Клубу. Якщо Член Клубу відмовляється від участі в Клубі Betterstyle, товар буде відправлено або компанія поверне кошти на банківський рахунок Клієнта.

7.5.3. Кількісні скарги

 • Будь ласка, перевірте пакунок у присутності працівника пошти і якщо якийсь із продуктів відсутній, негайно повідомте про це Betterstyle.
 • Кількісні скарги будуть розглянуті лише протягом 3 днів з моменту отримання пакета Представником.
 • Якщо скаргу буде прийнято, компанія надішле новий продукт разом із наступним замовленням або виставить рахунок-фактуру.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Контролером персональних даних у розумінні Закону від 10 травня 2018 р. «Про захист персональних даних» (єдиний текст Щоденника Устав (Урядовий вісник) від 2019.1781 єдиний текст від 2019.09.19  з пізн. зм., що далі іменується «Закон», та від 25 травня Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (загальний регламент про захист персональних даних) (Законодавчий вісник ЄС L. від    2016     р. № 119, стор.1) , що далі іменується RODO (скорочено від пол.), є  Betterstyle International Sp. z o.o. з місцем розташування в Прушкові (05-800), вул. 3 Мая 8 буд. C2  (KRS: 0000358833).

8.1. Кожен Учасник Клубу має право на доступ до змісту своїх даних, їх спростування, усунення або обмеження обробки, право на перенесення даних, та права на оскарження обробки даних, право на відкликання згоди в будь-який момент без наслідків для законності опрацювання, що було засновано на згоді до її відкликання;

8.2. Надання даних є добровільним, проте необхідним для реєстрації в Клубі. Опрацювання даних здійснюється з цілями, пов’язаними із зарахуванням до Клубу.

9. ДОРУЧЕННЯ ОПРАЦЮВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. Betterstyle International Sp. z o.o. доручає Учасникам Клубу опрацювання персональних даних для цілей та обсягів, визначених у Правилах Клубу BetterStyle, а Учасник Клубу заявляє, що оброблятиме дані відповідно до положень Закону / RODO.

9.2. Метою опрацювання персональних даних є виконання положень Правил Клубу BetterStyle.

9.3. Учасник Клубу зобов’язаний:

 • здійснювати опрацювання довірених персональних даних виключно для цілей, зазначених вище
 • не вживати жодних заходів для подальшого доручення або розголошення даних у спосіб, не передбачений цими Правилами або на підставі законодавчих положень,   
 • негайно повернути персональні дані після припинення співпраці з Betterstyle International Sp. z o.o. (відмови від участі в Клубі), а також видалити ці дані з усіх носіїв даних, на яких вони були збережені. Betterstyle International Sp. z o.o. залишає за собою право контролювати методи обробки наданих даних. Учасник Клубу зобов’язаний надати можливість негайно здійснити таку перевірку за запитом.

9.4. Учасник Клубу погоджується негайно відповісти на будь-яке питання, поставлене компанією Betterstyle International Sp. z o.o. у зв’язку з опрацюванням даних, наданих на підставі Правил Клубу, зокрема щодо безпеки персональних даних, що використовуються Учасником Клубу.

9.5. Betterstyle International Sp. z o.o. надає дозвіл на обробку персональних даних для цілей та обсягів, зазначених у Положенні Клубу, зокрема в ІТ-системах та у паперовій формі, а також надає подальші дозволи особам, які співпрацюють з Учасником Клубу на підставі цивільно-правових договорів , за умови, що договірне положення про те, що ці особи будуть виконувати всі вимоги щодо обробки даних, що стосуються Учасника Клубу, та за умови, що такий подальший дозвіл буде погоджено компанією Betterstyle International Sp. z o.o. У разі надсилання файлів, що містять особисті дані, ці файли будуть захищені під час передачі через загальнодоступну мережу за допомогою криптографічних засобів захисту персональних даних. 

9.6. Betterstyle International Sp. z o.o. має право виключити Учасника Клубу, якщо він або вона опрацьовує персональні дані всупереч положень Правил Клубу BetterStyle. Betterstyle International Sp. z o.o. не несе відповідальності за зобов’язання Учасника Клубу перед третіми сторонами, що виникли внаслідок обробки персональних даних з порушенням цих Правил Клубу, а також за зобов’язання перед особами, які були уповноважені Учасником Клубу опрацьовувати персональні дані.

9.7. Вищезазначені положення не звільняють Учасника Клубу від обов’язку укладати письмовий довірчий договір з особою, якій надається доручення опрацювання даних, із зазначенням мети та обсягу доручення опрацювання даних.

11. ВІДМОВА ВІД ДОГОВОРУ

10.1. Учасники Клубу мають право на відмову від договору купівлі-продажу протягом 14 днів без вказання будь-якої причини.

10.2. Строк відмови від договору закінчується через 14 днів з дня, коли Учасник Клубу став власником предмету, або, коли третя сторона, за винятком перевізника, вказана Учасником Клубу, стала власником предмету.

10.3. Щоб скористатися правом на розірвання договору, Учасник Клубу повинен повідомити Betterstyle International Sp. z o.o. про рішення щодо розірвання договору шляхом однозначної заяви електронною  поштою на адресу: kontakt@betterstyle.ua.

10.4. Учасник Клубу може скористатися типовою формою виходу (доступною на www.betterstyle.ua у Розділі Представника), але це не обов’язково. Якщо Учасник Клубу використовує цю опцію, йому буде негайно надіслано електронним листом підтвердження отримання інформації про розірвання договору. Для того, щоб зберегти строк відмови від договору, достатньо надіслати інформацію щодо реалізації права Учасника Клубу на відмову від договору до закінчення строку відмови від договору.

10.5. У разі розірвання договору Betterstyle International відшкодовує Учаснику Клубу всі отримані платежі, включаючи витрати на доставку (за винятком додаткових витрат, спричинених методом доставки, обраним Учасником Клубу, окрім найдешевшого стандартного способу доставки, запропонованого Betterstyle International), негайно, і в будь -якому випадку не пізніше ніж за 14 днів з дня, коли Betterstyle International було поінформовано про рішення скористатися правом відмови від договору купівлі-продажу.

10.6. Відшкодування буде здійснено з використанням тих самих методів оплати, які були використані Учасником Клубу під час первинної транзакції, якщо він чітко не погодився на інше рішення; у будь-якому випадку він не несе жодних зборів, пов’язаних із відшкодуванням.  Товари необхідно повернути або переслати за адресою, вказаною у Розділі Представника на сайті www.betterstyle.ua негайно, і в будь-якому випадку не пізніше, ніж через 14 днів з дня, коли Учасник Клубу повідомив про відмову від договору. Строк виконання домовленостей, щодо повернення товару (ів) здійснюється до закінчення терміну 14 днів. Учасники Клубу несуть безпосередні витрати за повернення предметів.

10.7. Учасник Клубу несе відповідальність лише за зниження вартості предмета у результаті його використання іншим чином, ніж це було передбачено виробником, описано у характеристиках та у безпосередньому функціонуванні предмета, наприклад, чи предмет працює належним чином.

II. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС УЧАСНИКА КЛУБУ

Учасник Клубу зобов'язується діяти відповідно до Регламенту Клубу, зокрема:

 1. Старанно та надійно обслуговувати своїх Клієнтів та членів спонсорської групи.
 2. Представляти товари Betterstyle відповідно до їх цільового використання та принципів прямого продажу. Не буде продавати товари Betterstyle через роздрібну, оптову торгівлю, базар, Інтернет-магазини, Інтернет-аукціони, соціальні медіа тощо, а в інший спосіб, що суперечить прямим продажам або цим Положенням.
 3. Представляти можливість роботи в Клубі чесно та відповідно до матеріалів Betterstyle, які включають: Маркетинговий план та інші поточні складові компанії.
 4. Не спонукати безпосередньо чи через інших Учасників Клубу до зміни їх Спонсора чи до співпраці з іншими фірмами прямих продаж, крім Betterstyle.
 5. Дбати  про власний образ, а також про товари та послуги Betterstyle.
 6. Починаючи з рівня Старшого Менеджера, Незалежний Представник не бере активної участі у заходах, які в будь-якій формі конкурують з Betterstyle International, чи з іншими особами та компаніями, що здійснюють прямі продажі.